Door wie?

Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding tot educator gevolgd hebben.

 

Terugbetaling?

De educatie wordt volledig terugbetaald. Derdebetalersregeling kan toegepast worden.

 

EDUCATIE IN DE EERSTE LIJN

 • In het 1ste kalenderjaar (12 maanden vanaf de eerste sessie van educatie):

   

  Voorschrift huisarts

  Verslag educator

  Opstarteducatie 
  Verplicht bij aflevering glucosemeter

  5 x 30 min

  Na 5 sessies

  Bijkomende educatie  

  max 5 x 30 min (aantal sessies te kiezen) 

  Na afloop van de voorgeschreven sessies

 

Opgelet:
Patiënten die reeds starteducatie kregen, via de diabetesconventie of de referentiethuisverpleegkundigen, kunnen niet opnieuw starteducatie krijgen via het zorgtraject.

 • In het kalenderjaar na de eerste sessie:

   

  Voorschrift huisarts  

  Verslag educator  

  Opvolgeducatie

   

  max 2 x 30 min/jaar

  (aantal sessies te kiezen)                    

  Na afloop van de voorgeschreven sessies

  Probleemeducatie

  1 voorschrift/sessie

   max 4 x 30 min/jaar

   

  Verplicht bij:

  - overschakeling van  
    1 naar 2 injecties 
    (2 x 30 min)

  - HbA1c > 7,5% 
    (of > 58 mmol/mol) 
    (2 x 30 min)

  Na elke sessie

   

   

   

   

   

Opgelet:
Opvolgeducatie en extra educatie kan niet gegeven worden tijdens het kalenderjaar waarin de educatie start.
Een uitzondering hierop bestaat sinds 1 januari 2011: recht op opvolg- en extra-educatie indien de educatie tijdens een hospitalisatie in een conventiecentrum werd gestart. Meer info hierover kunt u hier terugvinden.

 

Educatie is verplicht bij:

1. De 3 kritische situaties:
 • start insulinetherapie of incretinemimetica: min 5 sessies (2,5u)
 • overgang van 1 naar 2 insuline-injecties: min 2 sessies (1u)
 • HbA1c > 7,5% (of 58 mmol/mol): min 2 sessies (1u)
2. Hernieuwing glucometer: 1 sessie van 30 min

 

EDUCATIE IN DE TWEEDE LIJN

Enkel indien:

 • het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is EN/OF
 • bij patiënten met een complexe medische toestand

Opgelet!
Het voorschrift van educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan de patiënt geen educatie in eerste lijn krijgen.