Door wie?

Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding tot educator gevolgd hebben.

 

Terugbetaling?

De educatie wordt volledig terugbetaald. Derdebetalersregeling kan toegepast worden.

 

EDUCATIE IN DE EERSTE LIJN - OUDE SYSTEEM

 • In het 1ste kalenderjaar (12 maanden vanaf de eerste sessie van educatie):

  Voorschrift huisarts

  Verslag educator

  Opstarteducatie 
  Verplicht bij aflevering glucosemeter

  5 x 30 min

  Na 5 sessies

  Bijkomende educatie  

  max 5 x 30 min (aantal sessies te kiezen) 

  Na afloop van de voorgeschreven sessies

 

Opgelet:
Patiënten die reeds starteducatie kregen, via de diabetesconventie of de referentiethuisverpleegkundigen, kunnen niet opnieuw starteducatie krijgen via het zorgtraject.

 • In het kalenderjaar na de eerste sessie:

  Voorschrift huisarts  

  Verslag educator  

  Opvolgeducatie

   

  max 2 x 30 min/jaar

  (aantal sessies te kiezen)                    

  Na afloop van de voorgeschreven sessies

  Probleemeducatie

  1 voorschrift/sessie

   max 4 x 30 min/jaar

   

  Verplicht bij:

  - overschakeling van  
    1 naar 2 injecties 
    (2 x 30 min)

  - HbA1c > 7,5% 
    (of > 58 mmol/mol) 
    (2 x 30 min)

  Na elke sessie

   

   

   

   

   

Opgelet:
Opvolgeducatie en extra educatie kan niet gegeven worden tijdens het kalenderjaar waarin de educatie start.
Een uitzondering hierop bestaat sinds 1 januari 2011: recht op opvolg- en extra-educatie indien de educatie tijdens een hospitalisatie in een conventiecentrum werd gestart. Meer info hierover kunt u hier terugvinden.

 

Educatie is verplicht bij:

1. De 3 kritische situaties:
 • start insulinetherapie of incretinemimetica: min 5 sessies (2,5u)
 • overgang van 1 naar 2 insuline-injecties: min 2 sessies (1u)
 • HbA1c > 7,5% (of 58 mmol/mol): min 2 sessies (1u)
2. Hernieuwing glucometer: 1 sessie van 30 min

 

EDUCATIE IN DE EERSTE LIJN - GEWIJZIGD VANAF 1 MEI 2018

Afschaffing van: 

 • de 3 verschillende modules (opstart-, opvolg- en extra educatie)
 • de verplichte educatie, te volgen in kritische situaties

In de plaats daarvan: Reeks van 5 verstrekkingen educatie per jaar en éénmalig 5 bijkomende verstrekkingen:

 • elke patiënt: recht op 5 verstrekkingen educatie per kalenderjaar
 • min. 1 van deze 5 moet thuis bij de patiënt gebeuren
 • Elke patiënt heeft éénmalig recht op 5 bijkomende verstrekkingen, op voorwaarde dat 1 van de 1ste reeks van 5 verstrekkingen aan huis werd gegeven. 
 • Deze 5 bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1ste reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.
 • Dit geldt voor elke patiënt, ongeacht of hij in het verleden al dan niet educatie gekregen heeft via de diabetesovereenkomst of educatie tot zelfzorg via thuisverpleegkundigen.

Educatie thuis, in de praktijkruimte of in groep:

 • De educatie mag gebeuren bij patiënt thuis, in de praktijkruimte of in groep.
 • Groepszitting duurt min. 2 uur, voor max. 10 deelnemers. Groepszittingen zijn op dit moment nog niet opgestart in ons LMN voor zover bekend, maar ik houd u op de hoogte.

Overgangsmaatregelen:

In 2018 kunt u nog educatie voorschrijven volgens de oude regelgeving. Deze educatie kan gegeven worden tot ten laatste 31.12.2018.

Gestructureerde diabeteseducatie is nog steeds aanbevolen. In kritische momenten is educatie zelfs noodzakelijk volgens de richtlijn voor goede medische praktijkvoering, nl: bij opstart van insuline of incretinemimeticum, bij overgang van 1 naar 2 injecties en bij onvoldoende bereiken van de streefwaarden.

 

EDUCATIE IN DE TWEEDE LIJN

Enkel indien:

 • het aanbod eerstelijnseducatoren ontoereikend is EN/OF
 • bij patiënten met een complexe medische toestand

Opgelet!
Het voorschrift van educatie via een conventiecentrum dekt een periode van 12 maanden. Gedurende deze periode kan de patiënt geen educatie in eerste lijn krijgen.