Door wie?

Alleen wie een erkende paramedische bacheloropleiding van drie jaar heeft gevolgd (gegradueerde of bachelor in de podologie) en een RIZIV-nummer heeft aangevraagd is erkend podoloog. Alleen zij kunnen getuigschriften van verstrekte hulp uitschrijven.

 

Terugbetaling? (Tarieven vanaf 01-01-2014)

Sinds 1 september 2009 is er voor patiënten met een zorgtrajectcontract diabetes een terugbetaling van 2 verstrekkingen per kalenderjaar.
De patiënt moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de patiënt heeft een voorschrift van zijn huisarts, op het voorschrift wordt vermeld dat het gaat om een voorschrift in het kader van de zorgtrajecten.
  • de patiënt heeft een specifiek risico op voetwondes (1, 2a, 2b of 3), het risico wordt vermeld op het voorschrift.

Het honorarium, dat de patiënt betaalt aan een geconventioneerde podoloog, bedraagt 29,25 €.
Het terugbetaalde bedrag voor een consult van 45 minuten is 21,94 € voor mensen zonder voorkeurregeling (remgeld 7,31 €) of 26,33 € voor mensen met een voorkeurregeling (remgeld 2,92 €).
Het aantal vergoedbare podologieverstrekkingen per patiënt is beperkt tot in het totaal 2 verstrekkingen per kalenderjaar.

 

De verschillende risicogroepen nader omschreven:

Groep 1: verlies van gevoeligheid in de voet (neuropathie) op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament

Groep 2a: lichte orthopedische misvormingen (prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°)

Groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen

Groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot

 

Bepaling van het voetrisico:
Minstens jaarlijks nazicht van de voeten:

1. Controleer gevoeligheid met een 10g-monofilament. Meer info hierover kan u hier vinden.

2. Controleer op standsafwijkingen:

  • licht = prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten

en/of soepele hamer- of klauwtenen
en/of beperkte halux valgus < 30 °

  • zwaar = ernstiger orthopedische afwijkingen

3. voelen van de vaatpulsaties

RISICOGROEP

0

1

2a

2b

3 (één van de volgende)

Neuropathie

neen

ja

ja

ja

 

Orthopedische misvorming

neen

neen

licht

zwaar

charcot

vaatlijden

neen

neen

neen

neen

ja

vroegere voetwonde of amputatie

neen

neen

neen

neen

ja

Risico

laag

matig

hoog

zeer hoog

extreem hoog