Diabetespas wordt opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol (voortraject diabetes)

Op 1/2/2016 veranderde de inhoud/omschrijving van verstrekking 102852 (Diabetespas). De nomenclatuurnummer en de waarde  (€ 20) blijven onveranderd. De nieuwe inhoud wordt: “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type 2 volgens het zorgprotocol”, opgemaakt door het Verzekeringscomité.

Concreet wil dit zeggen:

=> Er worden geen diabetespas-boekjes meer verstuurd naar de patienten in dit pretraject. De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.
Gegevens van de patiënt en individuele doelstellingen moeten dan ook niet meer in de diabetespas geregistreerd worden. Registratie in GMD is voldoende.

=> Er moet ook geen aanvraagformulier meer verzonden worden naar de mutualiteiten.

 

Van de huisarts / huisartspraktijk wordt verwacht:

  • De betrokken patienten in de praktijk identificeren en registreren.

  • De klinische en biologische gegevens van de patient registreren in het zorgprotocol (zie verder).

  • Doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op ‘evidence based (EBM)’- aanbevelingen voor goede praktijkvoering.

  • De individuele doelstellingen bespreken met deze patienten en noteren in het GMD.

Patienten in dit traject hebben recht op een terugbetaling van 2 consultaties (van telkens ½ uur) per jaar bij een diëtist en 2 consultaties (van telkens 45 minuten) per jaar bij een erkende podoloog. Dit vanaf risicogroep 1.
Opgelet: De huisarts schrijft deze consultaties voor. De patiënt betaalt zowel bij de diëtist als bij de podoloog remgeld.

De huisarts kan het nomenclatuurnummer 102852  éénmaal per kalenderjaar attesteren, bij patienten met diabetes type 2, die niet in een zorgtraject of conventie opgenomen zijn, op voorwaarde dat hij het GMD beheert of deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

 

Zorgprotocol voor patiënten met diabetes type 2

 

Dit zorgprotocol vervangt de goede praktijkaanbevelingen voor de follow-up van de diabetespatiënt niet.

De rechthebbenden van de verstrekking (102852) voor de follow-up van een patiënt met diabetes type 2 (102852) nemen geen deel aan een zorgtraject of een conventie voor diabetespatiënten.

Dit zorgprotocol beperkt zich tot het inventariseren van de basisgegevens die in het globaal medisch dossier van de patiënten met diabetes type 2 die de verstrekking voor de follow-up van een patiënt met diabetes type 2 (102852) genieten, moeten worden ingeschreven:

 

  1. DIAGNOSE (gecodeerd en ingeschreven in de rubriek van de actieve ziekten)

 
  1. FOLLOW-UP

Verstreken tijd sinds de laatste inschrijving

   
  1. Levensstijl

 

Rookstop

 

Voeding

 

Lichaamsbeweging

 
   
  1. Klinisch

 

              BMI

 

              BD

6 maanden

              Evaluatie van het risico op    

              wonden aan de voeten

15 maanden

 
  1. Analyses

 

              HbA1c

6 maanden

               Lipidenbalans

15 maanden

                             Cholesterol - HDL

 

                              Cholesterol - LDL

 

                       Triglyceriden

 

              Serumcreatinine

15 maanden

              Microalbuminurie

15 maanden

   
  1. Gespecialiseerde  raadplegingen

 

             Vraag naar een oogheelkundig onderzoek    

             

15 maanden