Onderstaand een stappenplan, om de opstart van een zorgtraject diabetes type 2 te vergemakkelijken.

Vanuit het stappenplan kunt u rechtstreeks doorklikken naar de juiste documenten (volg de hyperlinks!). De meeste documenten zijn zowel in PDF- als in WORD-formaat beschikbaar.

Contacteer uw zorgtrajectpromotor gerust bij vragen.

 

EERSTE CONSULT BIJ DE HUISARTS

Stap 1: Nakijken of de patiënt in aanmerking komt?

Inclusiecriteria:
  • Type 2 diabetes EN
  • 1 of 2 injecties insuline per dag of incretinemimetica (Byetta, Victoza...) OF
  • onvoldoende onder controle op maximale orale therapie (insuline of incretinemimetica worden overwogen)

Exclusiecriteria:
  • Type 1 diabetes
  • Zwanger of zwangerschapswens
  • meer dan 2 injecties insuline per dag

Andere voorwaarden:
  • GMD bij arts die contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar)
  • Contract dient ondertekend te worden door 3 partijen; kopie wordt opgestuurd naar Adviserend Geneesheer
  • Patiënt verplicht zich tot minimum 2x/jaar contact met huisarts, minimum 1x/jaar consult bij specialist
  • Zich kunnen verplaatsen naar de huisarts (voor opstart zorgtraject) en specialist

Stap 2: Overloop het zorgtrajectcontract diabetes met de patiënt PDF

Huisarts en patiënt ondertekenen contract.

 

Stap 3: Opvolgplan opmaken samen met de patiënt.

 

Stap 4: De huisarts verwijst de patiënt door naar de endocrinoloog voor de derde handtekening.

Geef verwijsbrief mee met antecedenten, medicatielijst en labo. Verwijsbrief in PDF of WORD.

 

TWEEDE CONSULT BIJ DE HUISARTS

Stap 1: De patiënt bezorgt het ondertekende contract na consultatie bij de endocrinoloog terug aan de huisarts.

Stap 2: De huisarts stuurt een kopie van het ondertekend contract naar de adviserend geneesheer van de mutualiteit. Het origineel contract wordt bewaard in het GMD van de patiënt.

De startdatum van het zorgtraject is de datum van ontvangst en goedkeuring door de adviserend geneesheer.
De adviserend geneesheer stuurt de goedkeuring naar de drie partijen: huisarts, patiënt, specialist.

Stap 3: Na goedkeuring van de mutualiteit, maakt de patiënt opnieuw een afspraak bij de huisarts.

 

DERDE CONSULT BIJ DE HUISARTS

Aanmaken van voorschriften en verwijzing naar de diabeteseducator.

Hier kunt u de lijst met diabeteseducatoren vinden.

 

Voorschrift 1: voorschrift diabeteseducatie OUD WORD (kan nog gebruikt worden voor educatie tot eind 2018) of voorschrift diabeteseducatie NIEUW WORD

Vul het doktersvoorschrift diabeteseducatie in. Met de verwijsbrief voor de educator zorgt u ervoor dat de educator voldoende informatie heeft om de educatie te kunnen starten.
Meer informatie over educatie kunt u hier terugvinden. NIEUW vanaf 1 mei 2018: wijzigingen educatie. In 2018 kunt u nog educatie voorschrijven volgens de oude regelgeving. Deze educatie kan gegeven worden tot ten laatste 31.12.2018.

 

Voorschrift 2: voorschrift zelfcontrolemateriaal (glucometer, lancetten en strips voor 6 maanden)

NIEUW vanaf 1 mei 2018: ENKEL nog voor te schrijven op voorwaarde dat de patiënt een behandeling met insuline of incretinemimeticum heeft of begint.

Vermeld op het eerste voorschrift: "zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: starterskit"
(In plaats van " zelfcontrolemateriaal: starterskit" kunt u ook schrijven: "glucometer, 150 strips en 100 lancetten")
De patiënt neemt dit voorschrift mee naar zijn/haar diabeteseducator.
De educator kiest samen met de patiënt een geschikte glucometer.
De educator bezorgt de patiënt een attest voor het afleveren van het nodige zelfzorgmateriaal.De patiënt kan met het voorschrift van de arts en het attest van de educator naar een apotheker om dit materiaal af te halen.

Vermeld om de 6 maanden: "zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: opvolgkit" (In plaats van "zelfcontrolemateriaal: opvolgkit" kunt u ook schrijven: " hernieuwing: 150 strips en 100 lancetten")

Vermeld na 3 jaar: "zorgtraject diabetes, zelfcontrolemateriaal: hernieuwing glucometer" voor een nieuwe glucometer.

 

Voorschrift 3: voorschrift medicatie (indien nodig)

Een aantal specifieke geneesmiddelen gebruikt bij diabetes zijn samengebracht in een nieuwe vergoedingsgroep. Voor deze geneesmiddelen is geen aanvraagformulier meer nodig bij de adviserend geneesheer. De vermelding op het voorschrift dat de patiënt in een zorgtraject is opgenomen, volstaat.
Vermeld op het voorschrift: "naam geneesmiddel, zorgtraject diabetes".
Deze regeling is facultatief. Wie liever verder blijft werken met aanvragen en attesten kan dit blijven doen.

Opgelet!
De vergoedingsvoorwaarden blijven ongewijzigd! Het volstaat dus niet dat de patiënt is opgenomen in een zorgtraject. Hij moet ook voldoen aan de vergoedingsvoorwaarden. U kunt hiervoor de databank farmaceutische specialiteiten op de website van het RIZIV raadplegen.
Voor patiënten buiten het zorgtraject is er nog steeds een attest nodig voor terugbetaling.

Voorschrift 4: voorschrift diëtist (indien nodig) PDF of WORD

Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie diëtist"
De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties per jaar van minimum 30 minuten.
Meer informatie over dieetadvies kunt u hier terugvinden.

Voorschrift 5: voorschrift podoloog (indien nodig) PDF of WORD

Vermeld op het voorschrift: "zorgtraject diabetes, consultatie podoloog, groep 1, 2a, 2b of 3"
De patiënt betaalt remgeld en heeft recht op 2 consultaties van minstens 45 minuten per jaar bij een erkend podoloog (vanaf risicogroep 1).
Meer informatie over podologie kunt u hier terugvinden.

Voor diegenen die starten met insuline: voorschrift insulinepen (gratis via educator of rechstreeks bij de firma of bij de ZTP)

Consult oogarts

Opgelet!
Te registreren parameters: HbA1c, gewicht en BMI, LDL - Cholesterol, bloeddruk

MINIMUM OM DE 6 MAANDEN VERVOLGCONSULTATIE BIJ DE HUISARTS