Algemeen:

Regionaal behandelingsprotocol

Vergelijkend overzicht programma's

Overzicht OAD, incretinemimetica, insulines en insulinepennenn en de insulines in detail

Lijst glucometers, strips en lancetten binnen het zorgtraject: zie http://zorgtraject.be/NL/lists/default.asp 

Lijst geneesmiddelen in vergoedingsgroep zorgtraject diabetes

Douaneformulier

 

Aanvraagformulieren:

Notificatieformulier programma educatie en zelfzorg

Contract zorgtraject diabetes PDF of WORD

 

Voorschriften:

Voorschrift dieetadvies PDF of WORD

Voorschrift podologie PDF of WORD

Voorschrift educatie PDF of WORD

Verwijsbrief endocrinoloog PDF of WORD

 

Rijbewijs bij diabetes

Rijgeschiktheidsattest groep 1

Rijgeschiktheidsadvies voor groep 2 Rijgeschiktheidsadvies voor groep 2